Yhteinen Pälkäne

Tällä sivulla kuvataan ensimmäisen Yhteinen Pälkäne -hankkeen (2021-2023) tavoitteita ja saavutuksia.

Yhteinen Pälkäne -hankkeessa luomme yhteishenkeä ja lisäämme yhteistyötä kaikkien yhteisen edun saavuttamiseksi.

Kutsumme mukaan toimimaan kaikki kuntalaiset, kausiasukkaat, yhdistykset, kylät, yritykset ja kunnan organisaatiot.

Vahvistamme verkostoja ja luomme yhteistyömahdollisuuksia erilaisten kohtaamisten ja tapahtumien kautta. Hanke tiivistyy suureen päätapahtumaan, Ihana Pälkäne -messuihin, joka kokoaa kaikki toimijat yhteen 28.5.2022.

Tahdomme lisätä avoimuutta ja keskinäistä ymmärrystä tavoitteellisen ja helposti saavutettavan viestinnän kautta.

Pälkäneläisten hyvinvoinnin sekä kunnan elinvoimaisuuden vuoksi tarvitsemme yhteisen ja vahvan Pälkäneen.

Tule sinäkin mukaan tekemään yhteistä Pälkänettä!

Kuva Henning Westerkamp Pixabaystä

Hankkeen osa-alueet

Yhteisöfoorumi

Tavoitteena lisätä kunnan alueella toimivien yhteisöjen (järjestöt, kyläyhdistykset yms) keskinäistä verkostoitumista ja yhteistyötä. Toimenpiteinä tutustumiseen sekä yhteishengen ja yhteistyön lisääntymiseen tähtäävät tilaisuudet, yhdistysten koulutustarvekysely ja koulutustilaisuuksia toivotuista aiheista, yhteisöjen toimijapankin käynnistäminen, sekä toimintamallien luominen eri tahojen yhteydenpitoon.

Yhteinen kunta

Tavoitteena luoda yhteistyötä ja suoraa vuorovaikutusta kunnan toimijoiden, sekä yhteisöiden, yritysten ja kuntalaisten välille. Toimenpiteinä yhteisöjen talot, kylien asukasillat, koulutus kunnan toiminnasta ja yhteisöjen toimintamahdollisuuksista, kumppanuuspöytä ja viranhaltijoiden kyselytunnit.

Tapahtumien vuosikello

Tavoitteena tehdä yhteistyötä kaikkien kunnassa tapahtuvien tapahtumien hyväksi. Toimenpiteinä verkostoituminen, tapahtumakalenterin täyttö, yhteisten tapahtuminen nimeäminen, tapahtumatiimien kokoaminen ja koulutustarpeen selvittäminen.

Hyväntekijät

Tavoitteena lisätä kolmannen ja neljännen sektorin mahdollisuuksia tukea apua tarvitsevia ja kehittää kuntalaisten hyvinvointia. Toimenpiteinä verkostoituminen ja hyvien käytäntöjen esittely, yhteistoiminnan suunnittelu.

Yritykset kunnan kivijalkana

Tavoitteena on lisätä tietoisuutta paikallisten yritysten merkityksestä kunnan elinvoimaisuudelle ja yhteisöllisyydelle. Toimenpiteinä toimialojen esittelyt eri kanavissa, yhteistyöpalaverit kylittäin/toimialoittain, sekä hankkeen päätapahtuman suunnittelu ja toteuttaminen.

Päätapahtuma kesällä 2022

Tavoitteena ja toimenpiteinä koota yhteen kaikki eri toimijat koko kunnan alueelta päätapahtumaan, jossa on koettavaa ja nähtävää kaikille.