Yhteinen Pälkäne -hankeryhmä

Hanke-teamskokous

Yhteinen Pälkäne -hankkeen toteutusta ohjaa hankeryhmä, joka koostuu seuraavista henkilöistä:

  • Hanna Alanen, Yhteinen Pälkäne -hanketiimin jäsen
  • Lumia Huhdanpää-Jais, Pälkäneen Yrittäjät ry
  • Erkki Hyöki, kunnanvaltuutettu
  • Sanna Hämäläinen, Pälkäneen Yrittäjät ry
  • Sirkku Mäkelä, Pälkäneen kunta
  • Elina Mäkinen, Luopioisten Yrittäjät ry, kunnanvaltuutettu
  • Anna Kulmakorpi, Pirkan Helmi ry
  • Sari Päätalo, Luopioisten Yrittäjät ry
  • Marja-Liisa Suomalainen, hankekoordinaattori/Sirium Oy

Ryhmässä on hyvä alueellinen edustus eri puolilta Pälkänettä. Ryhmän ensikokoontuminen tapahtui Teamsissa ja siinä sovittiin toimintalinjoista hankkeen alkumetreillä.