Terveisiä yhteisöfoorumi 2:sta ja yhdistyskyselyn tulokset

Yhteisöfoorumi 11.11.2021 Nuijantalolla
Yhteisöfoorumi 11.11.2021 Nuijantalolla

Syksyn 2021 aikana on järjestetty kaksi yhdistystoimijoille suunnattua tilaisuutta, yhteisöfoorumi 1 ja 2. Niiden välissä toteutettiin yhdistyskysely. Tilaisuuksiin on osallistunut edustajia noin 40 yhdistyksestä ja kyselyyn vastasi 33 yhdistystä. Kyselyn vastausten perusteella ideoitiin tulevaisuuden yhteistyötä ja suunniteltiin yhteistyömuotoja Nuijantalolla 11.11.2021. Näiden työstämistä jatketaan seuraavassa yhteisöfoorumissa. Liitteenä kooste yhdistyskyselyn tuloksista.

Huom! Kaikki liitetyt dokumentit löytyvät sivun alaosasta!

Teematapahtumat ja pienryhmätyöskentelyn tulokset

Yhdistyskyselyssä kyseltiin yhdistysten kiinnostusta osallistua yhteistyössä järjestettävien tapahtumien toteutukseen. Tapahtumavaihtoehtoja oli esitetty kohderyhmän tai teeman perusteella jaoteltuna seuraavilla otsikoilla:

  1. Hyvinvointi ja terveys
  2. Hyväntekeväisyys
  3. Kulttuuri
  4. Kylätoiminta
  5. Lapset, perheet
  6. Liikunta
  7. Nuoret
  8. Seniorit
  9. Yhteinen Pälkäne päätapahtuma 28.5.2022
  10. Joku muu, mikä?

Yhteisöfoorumi 2:ssa toteutettiin pienryhmätyöskentely, jossa tarkoituksena oli ideoida eteenpäin, mitä kyseiset teematapahtumat voisi olla. Työskentelyyn otettiin mukaan ne vaihtoehdot, jotka olivat saaneet eniten kannatusta. Liitteenä pienryhmätyöskentelyn tulokset.

Lupasimme myös jakaa tiedon siitä, mikä yhdistys on ilmaissut kiinnostustaan mitäkin teemaa kohtaan. Näin ollen saman kiinnostuksen jakavat toimijat voivat olla toistensa kanssa tekemisissä. Ohessa listaus kiinnostuksensa ilmaisseista yhdistyksistä.

Kuva taukojumpasta
Välillä pidettiin pieni taukojumppa, jotta ajatus pysyi vireessä.

Yhdistysyhteistyön toimintamuodot

Hankkeen suunnitteluvaiheessa nousi esiin halu kartoittaa yhdistysten tarpeita ja tahtotilaa yhteisille toimintatavoille. Syksyllä 2021 asiaa kyseltiin yhdistyksiltä kyselyllä. Noin puolet vastanneista yhdistyksistä kannatti yhteistä varustepankkia, tilalistausta sekä vaikuttamista yhteisiin asioihin, reilu kolmannes kannatti yhteistä toimijapankkia. Vastanneita yhdistyksiä oli 33.

Yhteisöfoorumi 2:ssa kartoitettiin yhteisten toimintatapojen rakentamisessa huomioitavia asioita. Työskentelyn pohjalta olemme koostaneet tämän yhteenvedon, jonka työstämistä jatkamme yhdessä tammikuun yhteisöfoorumissa. Liitteessä näkyy myös yhteistyöskentelyn anti, jonka perusteella yhteenveto on tehty.

Yhteisöfoorumi 3 PÄIVÄMÄÄRÄ VAIHTUU

Kiitos kaikille tähän asti mukana olleille toimijoille aktiivisesta osallistumisesta! Yhteistyö jatkuu vuonna 2022. Kolmas yhteisöfoorumi järjestetään Rautahovissa Rautajärvellä.

Aiemmin ilmoitettu tilaisuus 26.1.2022 perutaan ja siiretään toteutettavaksi kun koronatilanne helpottaa.

Kutsu ja ilmoittautumislinkki jaetaan myöhemmin, mutta päivämäärä on hyvä laittaa nyt jo muistiin.